มะเร็งกระเพาะอาหาร , รักษามะเร็งกระเพาะอาหาร ด้วยสารสกัดธรรมชาติ , Stomach-cancer , Cernitin ชุดมะเร็งกระเพาะอาหาร
: 064-4545524  |  Line ID : @823ijfel
สังซื้อพอลลิติน : Line ID : @823ijfel

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งอาการมะเร็งกระเพาะอาหารของผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นอาจไม่รุนแรงมากนัก และอาจมีลักษณะคล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ ที่รุนแรงน้อยกว่า จึงทำให้เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดได้ง่าย และอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการมะเร็งกระเพาะอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและได้รับรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้หายขาดได้

มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นโรคมะเร็งเกิดจากการที่มีเซลล์มะเร็งก่อตัวในเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งเซลล์นี้อาจเจริญเติบโตจนกลายเป็นเนื้อร้าย และอาจแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ โดยมะเร็งกระเพาะอาหารอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร การรับประทานอาหารบางชนิด และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เป็นต้น

 

ทั้งนี้ คนบางกลุ่มอาจเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจางจากการขาดวิตามินบี 12 หรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบในระยะยาว ผู้ที่เคยเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผู้ที่ประสบภาวะอ้วนหรือภาวะกรดไหลย้อน ผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ ผู้ที่มีติ่งเนื้อในกระเพาะอาหาร ผู้ที่รับประทานอาหารประเภทรมควัน อาหารปิ้งย่าง อาหารหมักดอง หรืออาหารที่มีรสเค็ม ผู้ที่รับประทานผักและผลไม้น้อย และผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นต้น

 

อาการมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร ?

ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกอาจไม่แสดงอาการของโรค หรืออาจมีอาการที่คล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ ที่ไม่รุนแรงนัก ซึ่งอาการมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกที่อาจพบได้ มีดังนี้

 • มีอาการอาหารไม่ย่อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
 • ปวดบริเวณท้องหรือปวดบริเวณลิ้นปี่
 • รู้สึกอิ่มง่าย
 • แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร
 • เรอบ่อย
 • คลื่นไส้ และอาเจียน ซึ่งอาจมีเลือดปน
 • รู้สึกไม่สบายตัว
 • เบื่ออาหาร
 • กลืนอาหารลำบาก
 • แสบร้อนกลางอก

หากเซลล์มะเร็งหรือเนื้อร้ายเจริญเติบโตอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดบริเวณท้องส่วนบนหรือส่วนกลาง
 • ปวดท้องหรือแน่นท้องหลังรับประทานอาหาร
 • รู้สึกอิ่มหลังรับประทานอาหารมื้อเล็ก ๆ
 • เบื่ออาหาร และน้ำหนักตัวลดลง
 • กลืนอาหารลำบาก
 • อุจจาระมีเลือดปน หรืออุจจาระมีสีดำ
 • อาเจียนเป็นเลือด ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกาแฟ
 • มีอาการของภาวะท้องมาน ซึ่งเป็นภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ภายในท้องทำให้ท้องมีขนาดใหญ่ขึ้น
 • รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลียจากภาวะโลหิตจาง
 • มีอาการของภาวะดีซ่าน เช่น ผิวเหลืองและตาเหลือง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการมะเร็งกระเพาะอาหารมีลักษณะที่คล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ ดังนั้น หากสงสัยว่าตนเองกำลังมีอาการที่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงมะเร็งกระเพาะอาหาร ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยทันที

 

มะเร็งลำไส้ควรทานเซอร์นิติน : 

Additional Info

 • ราคาพิเศษ: Line : @wellbeing789
 • ขนาดบรรจุ: 5 กระปุก
Read 1543 times